Administratie hervormde gemeente

Kerkelijk bureau

Hoofd: dhr. H. Oosterveld

Postadres:
Postbus 150
3330 AD Zwijndrecht

Bezoekadres:
Gebouw "Eltheto"
Kerkstraat 49a
3331 XL Zwijndrecht

Tel. 078-612 82 46
Fax 078-612 82 64

Het bureau is geopend op dinsdag en donderdag van 09.00 tot 12.00 uur.

LRP-gebruikers: het gemeentenummer is 120000.

Praktische wenken

Gegevensuitwisseling

Tenzij u bij de overheid bezwaar heeft gemaakt tegen doorgifte van uw gegevens aan de SILA, verkrijgt de kerk de volgende gegevens van de kerkleden uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA):

Geboorte

Een geboorte wordt nooit doorgegeven door de burgerlijke gemeente; u dient zelf de kerk hiervan in kennis te stellen.

Huwelijk

Wat er geregeld moet worden voor de kerkelijke bevestiging van uw huwelijk leest u in de trouwfolder.

Attestatie

Een attestatie wordt alleen nog uitgereikt indien u vertrekt naar een kerk die geen deel uitmaakt van de PKN. Een attestatie vraagt u aan bij de kerkenraad van uw wijkgemeente.

Inschrijven

Als u zich wilt inschrijven als lid, neemt u dan contact op met de scriba van de betreffende wijkgemeente.

Uitschrijven

U wordt alleen uitgeschreven op uw uitdrukkelijk verzoek. Hiervan is sprake als u een getekende verklaring indient bij de kerkenraad van uw wijkgemeente (ieder meerderjarig lid dient zelf te tekenen) of, als u niet wilt tekenen, aan een lid van de kerkenraad van uw wijkgemeente verklaart dat u wenst te worden uitgeschreven.

Voorkeurlidmaatschap

De kerkorde biedt de mogelijkheid om ingeschreven te worden in een andere (wijk)gemeente dan die waar u op grond van uw woonadres toebehoort. U kunt daartoe een verzoek indienen bij de kerkenraad van de (wijk)gemeente die uw voorkeur heeft.

In de stratenlijst kunt u zien bij welke wijk een straat hoort.