Bestuur hervormde gemeente

Algemene kerkenraad

Postbus 150
3330 AD Zwijndrecht

Preses: P. Rinkel

Scriba:
Tel. 078-619 53 77

College van diakenen

Postbus 194
3330 AD Zwijndrecht

Voorzitter: P.H. den Otter

Secretaris:
Tel. 078-619 17 34

IBAN: NL23 FVLB 0226 1178 55 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Zwijndrecht

College van kerkrentmeesters

Postbus 150
3330 AD Zwijndrecht

Voorzitter: G. Penning

Secretaris:
Tel. 078-610 05 41

IBAN: NL89 ABNA 0643 6135 52 t.n.v. Hervormde gemeente Zwijndrecht