Collectebonnen en giften hervormde gemeente

U kunt de bonnen met contant geld kopen in de volgende kerkgebouwen:

De Hoeksteen:
1e maandag van de maand van 19.00-19.30 uur

Oude Kerk:
1e en 3e donderdag van de maand (behalve in juli) van 19.00-19.30 uur (hier kunt u ook met een betaalpas betalen)

Open Hof Kerk:
2e maandag van de maand van 19.00-19.30 uur

Lindtse Kerk:
1e maandag van de maand van 19.30-20.00 uur

Ongeacht tot welke wijk u behoort, bent u ook voor uw bonnen in ieder kerkgebouw welkom!

Indien u giraal wilt betalen, dan kunt u het bedrag overschrijven naar IBAN: NL89 ABNA 0643 6135 52 t.n.v. Hervormde gemeente Zwijndrecht. Geeft u bij de omschrijving wel aan hoeveel vellen en welke u wilt hebben.

Nadat het bedrag van uw rekening is afgeschreven, kunt u de bonnen dan op dinsdag en donderdag van 09.00-12.00 uur afhalen op het kerkelijk bureau.

Door gebruik te maken van collectebonnen kunt u uw bijdragen aan de collecten als gift opvoeren bij uw aangifte voor de inkomstenbelasting, mits het bedrag van uw totale (gewone) giften minimaal 1 en maximaal 10 procent van uw (gezamenlijk) drempelinkomen bedraagt, met een minimum van € 60,-.

Blijven uw giften onder de drempel of komen zij boven het maximum uit, dan is toch aftrek mogelijk indien zij gedaan worden in de vorm van periodieke giften. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

Met periodieke giften kunt u meer geven zonder dat het meer kost. Stel dat uw jaarinkomen € 30.000,- bedraagt en dat u in de hoogste schijf 42% belasting betaalt. Giften tot de drempel van 1% oftewel € 300,- zijn dan niet aftrekbaar.
Als u gewend bent per kwartaal € 50,- aan de kerk te schenken en u doet geen noemenswaardige andere giften, dan kost dit u per jaar € 200,-.
Maakt u gedurende 5 jaar gebruik van periodieke giften van bijvoorbeeld € 346,- (€ 86,50 per kwartaal) dan kost dit u netto per jaar eveneens € 200,-.

Uw nettogift blijft beperkt tot € 200,- maar de kerk ontvangt jaarlijks € 146,- meer! Op de volgende website kunt u voor uw situatie het voordeel uitrekenen: schenkservice.nl.

De rekeningnummers voor de verschillende collecten zijn:

Bij alle rekeningnummers is de tenaamstelling: Hervormde gemeente Zwijndrecht