Kerkblad

De hervormde gemeente en de gereformeerde kerken te Zwijndrecht (Bethelkerk en Develhof) geven gezamenlijk het kerkblad "Hervormd en Gereformeerd Zwijndrecht" uit.

Bezorglijn: 078-619 42 77

Bereikbaar op vrijdag van 20.00 tot 21.30 uur. Het blad dient uiterlijk vrijdag om 20.00 uur bezorgd te zijn.

Redactie

De redactie is bereikbaar via het e-mailadres: of per post: Redactie kerkblad, Postbus 150, 3330 AD Zwijndrecht.

Abonnementenadministratie

Adreswijziging of opzegging: of per post: Administratie kerkblad, Postbus 150, 3330 AD Zwijndrecht.
Geef adreswijzigingen tijdig door (minimaal twee weken van tevoren).

Aanmelden als abonnee

Een abonnement kan worden afgesloten als u een doorlopende machtiging voor incasso-opdrachten afgeeft. Het machtigingsformulier kunt u downloaden en is bestemd voor leden van de Develhof en de hervormde gemeente. Leden van de Bethelkerk kunnen zich aanmelden via de eigen kerk.

De abonnementsprijs voor 2017 is €26,50 per jaar bij vooruitbetaling van dit bedrag via een doorlopende machtiging voor incasso-opdrachten. Als u buiten Zwijndrecht of Hendrik-Ido-Ambacht woont, worden er portokosten in rekening gebracht. Op jaarbasis is dit €50,00 extra.

De minimale contractperiode is één jaar en abonnementen worden stilzwijgend telkens met drie maanden verlengd. Er geldt één maand opzegtermijn.