GEREFORMEERDE KERK ZWIJNDRECHT

(BETHELKERK)

 

Rotterdamseweg 73, 3332 AD Zwijndrecht,

tel. 612 88 68

www.gkzwijndrecht.nl

 

KERKELIJK BUREAU

Rotterdamseweg 73, 3332 AD Zwijndrecht,

tel. 619 75 29

e-mail: kb.bethelkerk@pkn-zwijndrecht.nl

 

Geopend maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur

 

KOSTERS

L. Koster, Sophiapromenade 236, 3344 PM

H.I. Ambacht, tel. 682 24 45 / 06 28 57 15 81

L. Klootwijk, Prins Bernhardstraat 18,

3331 BR Zwijndrecht, tel. 612 22 50

e-mail: koster@gkzwijndrecht.nl

 

KERKENRAAD

Voorzitter: C.M.H. van Herpen

Scriba: N. de Kievit, tel. 610 31 61

e-mail: scriba.bethelkerk@pkn-zwijndrecht.nl

 

KERKBEHEER

Voorzitter: drs. P.L. Rietberg

 

Secretaris: mw. D.T. de Graaf-Sakko,

Bachstraat 14, 3335 CK Zwijndrecht

tel. 610 42 34

e-mail: beheer@gkzwijndrecht.nl

IBAN: NL39 RABO 0377 5033 71

IBAN: NL44 INGB 0000 1841 10

 

DIACONIE

Voorzitter: J. Schepers

 

Secretaris: H. Borsje,

Reigersbek 12, 3344 BC H.I. Ambacht,

tel. 612 40 58

e-mail: diaconie@gkzwijndrecht.nl

IBAN: NL41 RABO 0377 5014 92

IBAN: NL26 INGB 0000 2369 11

GEREFORMEERDE KERK DEVELHOF

 

Laan van Nederhoven 21,

3334 BN Zwijndrecht, tel. 629 95 00

www.develhof.nl

 

KERKELIJK BUREAU

Laan van Nederhoven 21, 3334 BN Zwijndrecht,

tel. 629 95 00, e-mail: kb@develhof.nl

 

Geopend dinsdag van 19.30-20.15 uur

 

KOSTER/BEHEERDER KERKGEBOUW

A.W. Bakker, Sonate 10

3335 BL Zwijndrecht, tel. 06 12 96 37 65

 

KERKENRAAD

Voorzitter: mw. M. van der Net-Rozendaal,

tel. 06 30 90 99 23,

e-mail: voorzitter@develhof.nl

 

Scriba: R. Slotema, Haydnstraat 1,

3335 WE Zwijndrecht, tel. 844 26 23

e-mail: scriba@develhof.nl

 

PASTORALE MELDINGEN

Ziekenhuisopname en -ontslag of ziekte

thuis en overlijden s.v.p. melden aan

Hennie Stege, tel. 610 38 58 of

Ria Bredius, tel. 612 46 93

 

KERKBEHEER

Voorzitter: C. van Breugel, tel. 610 08 10

e-mail: cbbouwadvies@kpnmail.nl

 

Secretaris: mw. M. van Setten-Roggeband,

Watermunt 37, 3344 BG H.I. Ambacht,

tel. 619 46 24

Penningmeester: J.A. Bakker, tel. 06 41 19 72 44

IBAN: NL 33 INGB 0000 2073 94

 

DIACONIE

Voorzitter: A.W. Nugteren,

tel. 610 03 07, e-mail: wnugteren@xs4all.com

 

Secretaris: A.J. den Hoed,

Haydnstraat 20, 3335 WE Zwijndrecht,

tel. 610 18 12, e-mail: diaconie@develhof.nl

IBAN: NL55 INGB 0000 1931 27

 

JEUGDHONK

tel. 629 95 01